A fost oficial lansat Proiectul “Şanse şi drepturi egale!”, POSDRU/144/6.3/S/130458

Proiectul “Şanse şi drepturi egale!”, POSDRU/144/6.3/S/130458 – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”Investeste in oameni!” si a fost oficial lansat cu ocazia conferintei organizate de Patronatul Femeilor de Afaceri al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Municipiul Bucuresti (PFAIPMM-MB) in data de 17 septembrie 2014, la Hotel Intercontinental din Bucuresti.
Proiectul este implementat de PFAIPMM-MB în parteneriat cu S.C. First Job School S.R.L., S.C. Projob Profile S.R.L. şi S.C. Consult Meridian S.R.L., furnizori autorizaţi de formare profesională, in regiunile: Bucureşti–Ilfov, Centru, Sud–Muntenia şi Sud–Est.

Obiectivul general al proiectului consta in derularea unor activitati menite sa conduca la prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi promovării principiilor egalităţii de şanse şi tratament nediscriminatoriu si este instrumentat printr-o serie de obiective specifice precum: eliminarea stereotipurilor de gen în societate şi în media prin campanii adresate reprezentanţilor şi angajaţilor mass-media, administraţiei publice locale şi centrale şi personalului organizaţiilor societăţii civile; furnizarea de instruire in vederea dezvoltarii abilitaţilor antreprenoriale in scopul iniţierii de activităţi independente pentru cel puţin 68 de femei; furnizarea serviciilor de calificare pentru 736 femei pentru o integrare mai uşoara pe piaţa muncii, creşterea şanselor de avansare sau iniţierea de afaceri; asistarea şi consilierea prin servicii suport a femeilor care doresc să iniţieze propria afacere.

Grupul tinta vizat de actiunile proiectului este format din: 920 de femei, 20 manageri ai autoritatilor publice locale si central, 70 de persoane ce apartin personalului institutiilor publice, locale si central, 60 operatori si 15 experti din mass-media, 20 de persoane din cadrul organizatiilor societatii civile din regiunile pe care le acopera proiectul.
Evenimentul s-a bucurat de participarea a 65 de persoane, printre acestea numarandu-se personalitati implicate, prin prisma activitatii pe care o desfasoara, in promovarea principiilor egalităţii de şanse si in actiuni de prevenire a discriminării pe criterii de gen.

Intre invitatii care au luat cuvantul, s-au aflat reprezentanti ai Parlamentului Romaniei: Dl. Senator Marian VASILIEV – Presedinte al Comisiei pentru Egalitatea de Sanse, D-na Senator Gabriela CRETU – Membru al Comisiei pentru Afaceri Europene, D-na Deputat Cristina-Ancuta POCORA – Membru al Comisiei pentru Egalitatea de Şanse pentru Femei şi Bărbaţi, precum si reprezentanti ai autoritatilor publice centrale: D-na Iulia GHERMAN – Consilier in cadrul Departamentului pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati si D-na Iulia CIRCEI – Secretar General al A.N.O.F.M..

Rezultatele asteptate prin derularea Proiectului “Şanse şi drepturi egale!”- vizeaza in principal realizarea obiectivului general – POSDRU – dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, oferind pentru 920 femei programe de formare profesionala in vederea cresterii sanselor de angajare sau avansare in cariera. Astfel, prin dobandirea de cunostinte profesionale si noi competente se multiplica sansele beneficiarelor de a-si stabili traiectoria profesionala si obiectivele personale, factori care conduc la cresterea sanselor de identificare si obtinere a unui loc de munca sau la initierea unei activitati antreprenoriale.

Informatii suplimentare referitoare la activitatile proiectului se afla pe pagina de facebook „Femei cu initiativa” sau pe pagina web: http://www.femeicuinitiativa.ro;