Cerere de propuneri de proiecte – turism cultural si industrial, turism accesibil

Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri 2014 pentru punerea in aplicare a Comunicarii Comisiei Europene din 2010 privind turismul, cu referire speciala la diversificarea turismului cultural si industrial european si un turism accesibil.

Teme:
A. Proiecte de cooperare pentru sprijinirea turismului transnational bazat pe mostenirea culturala si industriala europeana;
B. Promovarea antreprenoriatului si managementului unui turism accesibil
Prezentul apel format din doua tematici distincte pune in aplicare Comunicarea Comisiei Europene din 2010 privind turismul, cu referire speciala la diversificarea turismului cultural si industrial european si un turism accesibil. El completeaza sau continua initiativele respective. Este, de asemenea, parte din al treilea si ultimul an pentru doua actiuni pregatitoare propuse de Parlamentul European si aprobate de catre autoritatea bugetara a UE, respectiv “Produsele Turistice Transnationale ” si “Turism Accesibil pentru Toti “.
Solicitanti eligibili:
Autoritati publice (inclusiv locale), retele sau asociatii ale acestora la nivel international, national, regional, institutii de invatamant, furnizori de formare in turism, centre de cercetare in domeniu, agentii de turism si operatori de turism si asociatiile acestora, Camerele de comert, industrie si meserii sau organisme similare si asociatiile lor, organizatii non-profit, ale societatii civile, asociatii internationale, europene si nationale active in domeniul turismului si activitatilor conexe, IMM-uri, etc.

Obiective specifice:
Tema A: Sprijinirea dezvoltarii strategiilor de turism; promovarea turismului in regiuni in criza sau in conversie, in scopul stimularii ocuparii fortei de munca si cresterii economice; facilitarea schimburilor de bune practici, dezvoltarea de retele si de platforme de discutii intre factorii publici de decizie si sectorul privat, in domeniile turismului cultural si industrial; facilitarea si stimularea parteneriatelor public-private si integrarea intreprinderilor din sectorul cultural in strategiile de dezvoltare regionala a turismului; imbunatatirea calitatii ofertei turistice europene printr-o cooperare transfrontaliera intarita; si/sau consolidarea abilitatilor de management de organisme publice sau private care se ocupa de dezvoltarea de produse turistice tematice.
Tema B: Oferirea posibilitatii pentru managerii si antreprenorii din turism, pentru auttoritatile nationale, regionale sau locale responsabile de dezvoltarea si promovarea turismului, alte autoritati nationale, regionale si locale relevante pentru sectorul turismului, de a integra accesibilitatea si «Design-ul Universal » in activitatile de management, planificare, investitii, strategii, operatiunile de zi cu zi, etc; implicarea altor operatori din lantul de aprovizionare din turism, stimuland astfel crearea de noi afaceri si cooperare transfrontaliera in domeniul turismului accesibil; incurajarea schimburilor de experienta si informatii intre antreprenori cu privire la obstacolele, provocarile si beneficiile de a face afacerile lor mai accesibile; facilitarea schimburilor de bune practici, dezvoltarea de retele si de platforme de discutii intre factorii publici de decizie, sectorul privat, scoli si mediul academic in domeniul turismului accesibil; consolidarea abilitatilor de management ale organismelor publice sau private,care se ocupa cu problemele de accesibilitate.
Data de incepere a derularii proiectelor: aprilie 2015.
Durata maxima a unui proiect: 18 luni.
Candidatii pot prezenta cate o propunere pentru fiecare din cele doua teme, dar prin aplicatii separate.
Buget maxim alocat:
 Tema A: 1.000.000 euro
 Tema B: 650.000 euro
Numarul indicativ al finantarilor:
 Tema A: 4-5
 Tema B: 3-4
Rata maxima de finantare UE a costurilor eligibile: 75%
Finantarea UE maxima pe proiect:
 Tema A: euro 250,000
 Tema B: euro 180.000
Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 21 octombrie 2014.

Sursa: www.finantare.ro

Site-ul programului: ec.europa.eu