CNAS anunţă că a finalizat negocierea noilor contracte cost-volum-rezultat pentru tratamentele fără interferon

Negocierile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă a tratamentelor fără interferon în vederea încheierii unor noi contracte cost-volum-rezultat pe aria terapeutică hepatită … mai mult