Finalizarea proiectului”Centru pentru sprijinirea si dezvoltarea afacerilor Bornemisza”

SC VERITAS DEVELOPMENT SRL din Bucuresti,  a derulat, incepand cu data de 04.05.2012, proiectul “Centru pentru sprijinirea si dezvoltarea afacerilor Bornemisza“, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat crearea structurilor locale de sprijinire a afacerilor in scopul atragerii investitiilor, revigorarii si dezvoltarii economiei Regiunii de Dezvoltare Centru iar obiectivul specific a fost infiintarea unui Centru pentru sprijinirea si dezvoltarea afacerilor in vederea atragerii de investitii si crearii de noi locuri de munca la nivel local.

Proiectul a fost finalizat si a avut ca rezultat construirea unui centru de sprijinire si dezvoltare a afacerilor ce dispune de spații de birouri de aproximativ 3.445 mp destinate in principal intreprinderilor mici si mijlocii in cadrul carora se preconizeaza crearea a cel putin 43 de noi locuri de munca.

Valoarea totala a proiectului este de 17.144.742,15 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 8.067.112,05 lei.

Proiectul s-a implementat in municipiul Targu Mures, pe o durata de 29 luni.