Fondul Proprietatea si-a actalizat politica de distributie anuala in numerar

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de Administrator Unic şi Societate de Administrare („Administratorul Fondului”) a Fondul Proprietatea SA („Fondul”), doreşte să prezinte Politica privind Distribuţiile Anuale în Numerar actualizată, care urmează a fi implementată de către Administratorul Fondului în interesul acţionarilor Fondului. 

Urmare a interpretării oficiale primite din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară asupra metodologiei de calcul a ‘valorii activului net’ ce urmează a fi folosită de Fond în aplicarea articolului 69 din Legea Societăţilor nr. 31/1990 cu privire la distribuirea profitului către acționari, publicată pe pagina de internet a Fondului în data de 24 iunie 2014 aici, care, în esenţă, limitează posibilitatea actuală a Fondului de a distribui dividende, Administratorul Fondului îşi menţine angajamentul de a face returnări de capital către acţionari anual (în funcţie de legislaţia în vigoare şi de aprobările necesare) şi a modificat Politica de Distribuţie Anuală în Numerar a Fondului după cum urmează:
„In absenţa unor condiţii de piaţă sau circumstanţe excepţionale şi sub rezerva oricăror restricţii datorate reglementărilor legale sau fiscale din România, Administratorul Fondului intenţionează să recomande acţionarilor o distribuţie în numerar pentru fiecare an financiar echivalentă cu 100% din suma dintre (i) veniturile din dividendele Fondului de la societăţile din portofoliu (ii) şi dobânzile aferente lichidităţilor, (iii) minus cheltuieli şi impozite și (iv) minus repartizările obligatorii la rezerve conform reglementărilor în vigoare, în fiecare caz pentru anul respectiv. Distribuţiile de numerar ar fi plătite acţionarilor fie prin intermediul unei returnări de capital (prin reducerea valorii nominale a acţiunii), fie sub forma dividendelor, în fiecare caz sub rezerva oricăror restricţii datorate reglementărilor legale sau fiscale din România. În cazul distribuțiilor de dividende (acolo unde este permis de legislaţia aplicabilă), suma distribuită va fi determinată pe baza informațiilor financiare auditate.

În cazul returnărilor de capital, suma distribuită va fi determinată ca cea mai bună estimare pe baza celor mai recente informaţii financiare disponibile managementului la data propunerii hotărârii.”
Greg Konieczny, Manager de Fond al Fondului Proprietatea, a declarat: „În urma succesului recent al primei operațiuni desfășurate de Fond pentru a returna capital acționarilor, am clarificat politica de distribuție a Fondului pentru a confirma că returnarea de capital poate fi de asemenea o metodă utilă de distribuire în numerar către acționari, pe lângă dividende. Această decizie este în conformitate cu angajamentul nostru de a utiliza toate mijloacele disponibile pentru a crea valoare pentru acționarii noștri și continuă politica noastră fermă și transparentă de a ne asigura că acționarii beneficiază anual de o distribuție în numerar.”
Politica de Distribuţie Anuală în Numerar nu limitează returnările suplimentare de numerar şi răscumpărările care vor putea fi recomandate de către Administratorul Fondului separat, sub rezerva disponibilităţii de numerar şi în funcţie de nivelul de discount în conformitate cu Declaraţia de Politică Investiţională.

# # #

Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea („Fondul”) a fost creat pentru despăgubirea cetăţenilor români ale căror proprietăţi au fost confiscate de fostul regim comunist. În urma licitaţiei internaţionale anunţate în decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a preluat oficial rolul de manager de investiţii şi administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010. Fondul este o companie de investiţii de tip închis, iar obiectivul său investiţional este aprecierea pe termen lung a capitalului prin investiţii în principal în acţiuni româneşti.

Franklin Templeton şi-a stabilit un birou în Bucureşti în mai 2010, cu o echipă de 28 de angajaţi, incluzând 6 specialişti locali în investiţii sprijiniţi de cei peste 40 de manageri de portofolii şi analişti din cadrul echipei lărgite a Templeton Emerging Markets.

Franklin Templeton Investment Management Limited este o filială a Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN], o organizaţie globală de management al investiţiilor care operează sub denumirea Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments furnizează soluţii globale şi locale de management al investiţiilor administrate de echipele de investiţii ale Franklin, Templeton, Mutual Series, Franklin Bissett, Fiduciary Trus, Darby, Balanced Equity Management şi K2. Compania situată în San Mateo, California, are mai mult de 65 de ani de experienţă în investiţii şi administrează active în valoare de peste 907 miliarde dolari, conform datelor disponibile la data de 31 iulie 2014. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi http://www.franklintempleton.co.uk/.

Birourile Franklin Templeton Investment Management Ltd. din Bucureşti se află la Premium Point, Calea Buzeşti nr. 78-80, etajele 7+8, sector 1, Bucureşti, Romania. Tel: +40.200.96.00, Fax: +40.200.96.31/32. Pentru mai multe informaţii cu privire la Fondul Proprietatea, vă rugăm să vizitaţi http://www.fondulproprietatea.ro/.

Acest comunicat de presă este destinat doar interesului public şi nu constituie consiliere profesională. Franklin Templeton Investments şi grupurile sale de management au colectat şi procesat informaţiile din conţinutul acestui comunicat de presă cu atenţie şi diligenţă profesională. Franklin Templeton Investments nu oferă garanţii în legătură cu acurateţea acestui document. Franklin Templeton Investments nu va fi răspunzător în faţa niciunui utilizator al acestui document sau a oricărei alte persoane sau entităţi pentru inexactitatea informaţiilor conţinute în acest comunicat de presă sau pentru orice erori sau omisiuni din conţinutul său, indiferent de cauza acestor inexactităţi, erori sau omisiuni. Orice analiză sau cercetare conţinută în acest document a fost obţinută de Franklin Templeton Investments pentru scopuri proprii.