FONDUL PROPRIETATEA ŞI BERD AU ORGANIZAT O CONFERINŢĂ PE TEMA GUVERNANŢEI CORPORATIVE

Bucureşti, 28 octombrie 2014 – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de Administrator Unic şi Societate de Administrare („Administratorul Fondului”) a Fondul Proprietatea SA („Fondul”), şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) au organizat în data de 28 octombrie, la Bucureşti, o conferinţă comună pentru a discuta bunele practici şi provocările în ceea ce priveşte guvernanţa corporativă pentru companiile din România.

În cuvântul său de deschidere, Greg Konieczny, Administrator de Portofoliu al Fondului Proprietatea, a declarat: “Întrucât este una dintre cele mai importante priorităţi ale sale, Fondul Proprietatea a promovat intens îmbunătăţirea standardelor de guvernanţă corporativă în toate companiile din portofoliul său, inclusiv în cele de stat, de peste trei ani. Principii de bază ale guvernanţei corporative precum răspunderea, imparţialitatea, responsabilitatea, independenţa şi integritatea top managementului şi a directorilor neexecutivi contribuie la o separare clară a rolurilor şi a responsabilităţilor, rezultând în creşterea profitabilităţii şi a competitivităţii companiilor de stat, spre beneficiul pe termen lung al tuturor acţionarilor, inclusiv al statului român.”

Comentând pe marginea celor mai recente evoluţii, Greg Konieczny a adăugat: “Salutăm înfiinţarea Comisiei Interministeriale pentru monitorizarea implementării OUG 109/2011, care are ca scop supravegherea, la nivel guvernamental, a implementării standardelor de guvernanţă corporativă în companiile de stat şi sper că va deveni operaţională în curând. În plus, am observat progrese mai vizibile în implementarea OUG 109/2011 şi performanţă financiară în companiile listate decât în cele nelistate. Sperăm să vedem mai multe IPO-uri ale companiilor de stat în viitorul apropiat, ceea ce ar trebui să susţină semnificativ economia României şi bugetul de stat”.

Gian Piero Cigna, Senior Counsel pentru Guvernanţă Corporativă în cadrul BERD, a spus: “Pentru o economie în tranziţie, precum cea a României, o guvernanţă corporativă puternică în companii sporeşte încrederea investitorilor locali şi străini. Având un mandat de accelerare a tranziţiei spre economii de piaţă deschise, promovarea guvernanţei corporative în investiţiile sale este crucială pentru BERD. În calitate de investitor, Banca întărește guvernanţa corporativă în companii prin investiţii de capital, credite şi reorganizarea companiei. De asemenea, acţionează ca un reformator al legislaţiei, oferind asistenţă statelor în care investeşte pentru a ajuta la îmbunătăţirea cadrului juridic şi la susţinerea reformelor legislative.”

Recent, BERD a ajutat producătorul de gaz Romgaz şi distribuitorul de electricitate Electrica să realizeze planurile de acţiune în domeniul guvernanţei corporative, în demersul lor de listare prin intermediul unor IPO-uri. Angajamentul ambelor companii pentru adoptarea unor standarde înalte de guvernanţă corporativă, sisteme interne de control şi practici de management de mediu a contribuit la o mai mare încredere din partea investitorilor.

Dr. Peter Jansen, MBA, Membru al Consiliului de Administraţie al Romgaz şi Lector Senior la London School of Business and Finance, a adăugat: “Guvernanţa corporativă încearcă să asigure faptul că interesele tuturor acţionarilor sunt reprezentate, prin crearea de transparenţă şi responsabilitate. Directorii neexecutivi sunt forţa motrice din spatele guvernanţei corporative, întrucât supraveghează managementul executiv şi îl determină să îşi asume responsabilitatea”.

Printre vorbitorii de la conferinţă se numără şi:
• Wietse Nijenhuis, Equity Strategist, HSBC Bank, care a prezentat standardele de guvernanţă corporativă în Europa emergentă şi modul în care au evoluat de-a lungul timpului;
• Aurelian Dochia, Consultant, care a dezbătut dacă Ordonanţa 109/2011 referitoare la guvernanţa corporativă poate fi considerată un succes sau un eşec;
• Sorana Baciu, Managing Partner ACGENIO, care a vorbit despre rolul femeilor în consiliile de administraţie;
• Andrzej Kozłowski, Director Executiv, Strategie şi Management de Proiecte, PKN Orlen, care a prezentat structura de guvernanţă corporativă aplicată la PKN, interacţiunea cu guvernul polonez şi strategia, stabilitatea consiliilor şi structuri de remunerare pentru stimularea managementului.

Stimularea managementului prin opţiuni pe acţiuni, ca o componentă variabilă a remunerării, publicarea rezultatelor financiare trimestriale pe site-urile companiilor de stat sau atacarea în instanţă a deciziilor luate în defavoarea interesului companiilor sunt exemple de paşi specifici menționați în timpul evenimentului pentru îmbunătăţirea practicilor de guvernanţă coporativă în România.

Acest eveniment de succes a adus împreună reprezentanţi ai principalelor companii şi instituţii, precum: Petrom, Nuclearelectrica, Romgaz, CE Oltenia, Poşta Română, Salrom, Electrica SA, Hidroelectrica, CN Aeroporturi Bucureşti SA, CN Administraţia Porturilor Maritime, CN Administraţia Porturilor Dunării Maritime, CN Administraţia Porturilor Dunării Fluviale, CN Administraţia Canalelor Navigabile, Oil Terminal şi SN Plafar.