Guvernul alocă circa 6,3% din PIB pentru investiții

Cheltuielile destinate investițiilor, în 2015, însumează 44,76 miliarde de lei, cu 8,7 miliarde de lei mai mult decât în anul 2014, reprezentând aproximativ 6,3% în PIB și o pondere în total cheltuieli bugetare de 18,7%.

Mai mult cu 3,2 cu puncte procentuale față de anul 2014, potrivit Raportului privind situația macroeconomică pe anul 2015 și proiecția acesteia pe anii 2016 – 2018, care însoțește proiectul Legii bugetului de stat pe 2015.

Cheltuielile totale prevăzute de bugetul general consolidat în 2015 se ridică la 239,36 miliarde de lei, reprezentând 33,7% din PIB.

Sursa: Agerpres