Instrucțiunea privind interpretarea bugetului detaliat, anexa a contractului de finanțare a fost publicată de către POSDRU din nou spre consultare!

AM POSDRU a publicat spre consultare instrucțiunea pentru aplicarea unitară de către AM/OI a prevederilor referitoare la modificările contractuale, precum și a modalitățiii de verificare și validare a cheltuielilor solicitate spre rambursare.

Persoanele interesate pot transmite observații catre AM POSDRU până luni, 18 august 2014.

Instrucțiunea poate fi descarcată aici!

Sursa: www.fonduri-structurale.ro