Lansare proiect: „COMPETENT ŞI OCUPAT PE PIAŢA MUNCII” POSDRU/168/6.1/S/146180

Baia Mare, Nr.2175 /20.10.2014
„Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare” anunță lansarea proiectului POSDRU/168/6.1/S/146180 „Competent şi ocupat pe piaţa muncii!”.
CONFERINȚA DE LANSARE va avea loc miercuri, 29 Octombrie 2014, ora 16.00 în Salon Amarillis din cadrul Siqua Hotel, Calea Plevnei nr. 59 A, Bucureşti.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1.„Dezvoltarea economiei sociale”.
Partenerii proiectului sunt:
Partener 1: Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC;
Partener 2: Filiala Bucureşti a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC;
Partener 3 transnaţional: Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL- Portugalia.

Scopul proiectului este promovarea conceptului de economie socială la nivelul regiunilor Bucureşti- Ilfov, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia şi Vest ca iniţiativă de dezvoltare durabilă şi creştere a calităţii vieţii.
Ne propunem ca prin promovarea unui pachet de măsuri active bazate pe conceptul Economiei Sociale, respectiv înfiinţarea unui număr de 11 Structuri de Economie Socială, din care 9 în domeniul reciclării uleiului alimentar uzat, o spălătorie auto, un centru servicii de contabilitate in economia socială, să contribuim la creșterea calității vieții viitorilor beneficiari și a comunității.