Asociaţia de Tineret DAR Development Association împreună cu Primăria Comunei Potlogi a organizat joi, 27 martie 2014, în comuna Potlogi, Simpozionul Național POTLOGI, O LOCALITATE CU ISTORIE, prima manifestare din programul amplu al evenimentelor dedicate împlinirii a 300 de ani de la moartea Domnitorului Constantin Brâncoveanu (1714 – 2014).

Simpozionul, care a reunit peste 100 de persoane, a fost un prilej de dialog interdisciplinar cu privire la patrimoniul cultural al localităţii, din care face parte şi Ansamblul Brâncovenesc care include Palatul și Biserica Domnească.

Evenimentul a adus în prim planul vieții culturale a României o pagină bogată de istorie puțin cunoscută publicului: moștenirea culturală brâncovenească a acestei localități. De la alegerea locației de desfășurare (fostul conac Filip Lens – locul în care s-a născut în anul 1838 pictorul Nicolae Grigorescu), până la invitații de marcă și evenimentele pe care le-a propus, Simpozionul Național “Potologi – o localitate cu istorie ” a avut ca moment marcant Epoca Brâncoveanu, dar fară să se oprească aici, pentru că această mică aşezare a cunoscut şi alte momente de mare însemnătate istorică prezentate de perosonalitățile prezente a eveniment.

Evenimentul a fost deschis de doamna Alexandra Corina Brutaru, președinte al Asociaţiei de Tineret DAR Development Association, cu un apel către toti participanții ca mesajul transmis de simpozion și informațiile care vor fi prezentate în cadrul acestuia să nu rămână într-un cadru strâns al pasionaților de Brâncoveanu, ci să ajungă la tânăra generație care să se poată bucura de valorile evocate și promovate în cadrul mainfestării.

Vizibil emoționat, domnul Nicolae Catrina, primarul comunei Potlogi, a adresat un cuvânt de bun venit asistenței și a evocat figura emblematică a lui Constantin Brâncoveanu, care a adunat pe toți participanții.

Preotul Marian Puiescu – consilier cultural și comunicare media al Arhiepiscopiei Târgoviștei, a transmis mesajul Înalt Preasfințitului Nifon, Mitropolit al Târgoviștei care a urat succes lucrărilor Simpozionului “ce se anunță ca un eveniment științific de marcă întru comemerarea unei personalității ale cărei merite în slujba credinței strămoșești au fost recunoscute prin canonizare”.

Mesajul autoritățiilor locale ale județului Dâmbovița a fost transmis de domnul Ioan Marinescu, Vicepreședinte al Consiliului Județean. Importanţa acordată evenimentului a fost subliniată si prin preyenţa Ionuţ Lăscaie, Director al Centrul Județean de Cultură Dâmbovița.

Simpozionul a fost structurat în două părți: prima parte, dedicată epocii Brâncoveanu și semnificației ei și cea de-a doua parte dedicată istoriei localității Potlogi în contextul epocii brâncovenești și nu numai.

Seria de prelegeri din prima parte a simpozionului, care s-a referit la Epoca Brâncoveanu, a fost deshisă de doctor Sergiu Iosipescu, șeful Departamentului de Istorie din Cadrul Institutului de Studii Politice și Militare, care a vorbit despre “domnia bună“ a lui Brâncoveanu, dar a pus accentul pe complicata situație geo-politică generată de marile imperii rus, otoman și habsburgic, care au influențat soarta Țării Românești și destinul personal al domnitorului și al fiilor săi.

Doamna conferențiar doctor Agnes Erich, Director al Bibliotecii Județene Dâmbovița “Ion Heliade Rădulescu”, a prezentat o parte dintre lucrările de tipar recunoscute ale epocii brancovenești, și anume cele executate în tiparnița de la Târgoviște, și a invitat audiența să admire unul dintre cele mai importante obiecte din colecția Bibliotecii Județene care a fost adus și expus la intrarea în sala simpozionului: Biblia de la Târgoviște tiparită la 10 noiembrie 1688 de diaconul Coresi „ot Targoviște”.

A urmat prezentarea domnului doctor Laurențiu Szemkovics, expert al Arhivelor Naționale ale României, secretar al Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigiliografie a Academiei Române, care a prezentat simbolurile de pe câteva sigilii brancovenești.

În aceste context doamna Alexandra Corina Brutaru a menționat parteneriatul Asociației DAR DEVELOPMENT ASSOCIATION cu Arhivele Naționale , Biblioteca județeană IH Radadulescu Dâmboviţa si Centrul“Europe Direct” Târgovişte reprezentat la simpozion de directorul său, domnul Vlăduț Andreescu la care se adaugăMuzeul Complexul Național Curtea Domnească Târgovişte pentru editarea si promovarea Volumului omagial Brâncoveanu în Documente de Arhivă, exprimându-și, totodată speranța că acest volum va putea fi finanțat.

În aceeași linie doamna doctor Cristina Anton Manea de la Muzeul de Istorie al României a vorbit despre Viața de zi cu zi în Epoca Brâncoveanu, relevând aspecte referitoare la obiceiurile de masă, îmbracămintea, bijuteriile și orfevraria obiectelor religioase din acel timp.

Domnul Ovidiu Cârstina, director al Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească din Târgovişte, a avut o scurtă intervenție în care a invitat asistența să admire obiectele de ceramică din colecția muzeului care au fost aduse la Potlogi cu această ocazie și a invitat pe toți cei prezenți la Târgoviște la Muzeul de Istorie si Arheologie. El a arătat că meritul de a salva de la degradare completă scaunul târgoviştean, părăsit vreme de trei decenii, i-a revenit lui Constantin Brâncoveanu, a cărui uriaşă bogăţie a trecut în legendă. Refacerea Curţii de la Târgovişte, începută în 1692, a reprezentat o datorie a domnului faţă de istoria vechii curţi, unde au domnit înaintaşii săi basarabi. Curtea de la Târgovişte va servi ca reşedinţă de vară a celui cunoscut în epocă drept “prinţul aurului” (Altân Bey), nemaifiind folosită vreodată după martiriul său şi al fiilor săi, petrecut pe 15 august 1714 la Istambul.

Prezentările Brancoveanu au fost închise în mod magistral de profesor universitar doctor Silviu Angelescu de la Catedra de Etnologie și Folclor, Facultatea de Litere a Universității București, director al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu“ al Academiei Române, care a adus alte exemple din ceea ce dumnealui a numit foarte inspirit, ”istorie minoră” care au dus la înflorirea Țării Românești sub domnia lui Brâncoveanu între care dezvoltarea cultivării porumbului, introdusă doar cu câteva decenii înainte sub domnia Cantacuzinilor, sau baterea de monedă națională în contextul stăpânirii turcești.

Cea de-a doua parte a Simpozionului s-a concentrat pe evoluția istorică a comunei Potlogi și a debutat cu momentul emoționant al inaugurării de către doamna profesoară Valentina Vasile, fost director al scolii Generale din Potlogi, în prezent Consilier al Primăriei și de către domnul primar Nicolae Catrina a Cărții de Onoare a Comunei Potlogi.

Doamna Aurora Solomon Director al Casei Corpului Didactic Dâmbovița a subliniat dezvoltarea spirituală continuă a comunei punând accentul pe educație, pe școala care a reprezentat un pol de progres.

Cele spuse de doamna director Solomon au fost întărite în intervenția domnului Honorius Moţoc, fost inspector scolar general al judeţului Dâmbovița care a citat din carte domniei sale un raport de inspecție al şcolii din Potlogi la 1890.

În debutul intervenţiei sale domnul Victor-Claudiu Turcitu, Șef Biroul Arhive Medievale, Fonduri Personale şi Colecţii Arhivele Naționale ale României, a amintit că la iniţiativa Asociației DAR Development Association a început din luna ianuarie studiul amănunțit al documentelor aflate în Arhiva Națională Istorică Centrală legate de Potlogi și, cu ocazia Simpozionului unde îşi propusese să vorbească despre relațiile Țării Românești cu Imperiul Otoman, subiect în care este specialist, fiind vorbitor de turcă osmană, greacă veche și chirilică, a renunţat la acest subiect hotarându-se să abordeze exemple de istorie minoră din trecutul Potlogiului.

Domnul Victor-Claudiu Turcitu, a vorbit despre domnul Ioan Stamu, negustor armân care a avut numeroase interese comerciale legate de comună și al cărui dosar judecătoresc se găseşte în Arhivele Naționale relevând o bogată viață comercială desfaşurată la Potlogi pe întreg parcursul secolului al XIX lea.

Aceasta intervenție a dat ocazia doamnei Alexandra Corina Brutaru să introducă lucrarea pregătită de Asociație cu sprijinul Arhivelor Istorice Centrale: “Potlogi – o localitatea cu istorie”, lucrare în ale cărei pagini sunt prezentate imaginile a numeroase documente care marchează istoria Potlogiului. Primul și cel mai valoros dintre aceste documente este actul de naştere al Potlogiului, Hrisovul emis la 1580 în Cancelaria lui Mihnea Voievod prin care la Manastirea Butoiu i se vând mai multe moșii marelui Vornic Dragomir, printre care și Potlogi.

Cu aceasta ocazia Doamna Alexandra Corina Brutaru a invitat pe domnul Victor-Claudiu Turcitu pentru a înmâna primarului Potlogiului reproducerea pe canvas a acestui document extraodinar.

Doamna Valentina Vasile a încheiat seria prelegerilor dedicate localității Potologi relevând alte aspecte interesante din evoluția târgului de la Potlogi care sunt cercetate în prezent de dumneai pentru a completa monografia apărută în anul 2013, “Arc peste timp – file de monografie” al cărei autor a fost alături de primarul localității. Domnia sa a mulțumit tuturor celor ce își aduc contribuția la această lucrare de restituire a unei imagini în sprijinul unei noi identități a localității.

Lucrările Simpozionului au fost închise de domnul Ioan Matei, director al Direcției Politici Culturale din cadrul Ministerului Culturii, care a afirmat că evenimentul este prima și cea mai importantă manifestare de până acum din cadrul Anului Brâncoveanu. A subliniat încarcătura sufletescă deosebită pe care a observat-o în legătură cu subiectul Brâncoveanu și a transmis un mesaj de salut din parte domnului ministru Kelemen Hunor.

Asociaţia a fost sprijinită in realizarea evenimentului de Safety Broker de Asigurari, cel mai important broker de asigurări cu capital românesc, reprezentat la eveniment de doamna Director Executiv Lavinia Nita, Insieme Grand Resort și SC DAR BUSINESS DEVELOPMENT SRL – Software Solutions.

Dupa simpozion s-au vizitat Biserica și Palatul, la care a fost gazda preotul Marian Șerban.

Parteneri ai Asociației de Tineret DAR Development Association pentru proiectul “Anul Brâncoveanu, Potlogi 300” sunt Arhivele Naționale ale României, Biblioteca Județeană „IH Rădulescu”Dâmbovița, Centrul “Europe Direct” Targoviște și Asociația EUROPAS.

Evenimentele cuprinse în Programul “Anul Brâncoveanu , Potlogi 300”, realizate de Asociaţia de Tineret DAR Development Association, se vor alătura celor cuprinse în programul național de celebrare a celor 300 de ani de la moartea domnitorului român, „Anul 2014- Anul Brâncoveanu” desfășurat sub înaltul patronaj al prim-ministrului Guvernului României.

Pentru detalii suplimentare contactați:
Cristian Brutaru – mobil 0727 334 136
e-mail cristian.brutaru@dardevelopment.ro

 Simpozionul Național POTLOGI, O LOCALITATE CU ISTORIE, Imagini de la eveniment:

POTLOGI0035 

POTLOGI0018

POTLOGI0020 

POTLOGI0029  POTLOGI0031

BUSINESS & SOCIETATE

Peste 100 de persoane prezente la Simpozionul Național POTLOGI, O LOCALITATE CU ISTORIE, primul eveniment din seria manifestărilor dedicate Anului Brâncoveanu