Planul regional de dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 a fost definitivat!

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a definitivat draftul Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 (PDR Centru). Planul regional de dezvoltare a Regiunii Centru reprezinta principalul document de planificare si programare elaborat la nivel regional si asumat de către factorii de decizie din Regiunea Centru.

PDR Centru 2014-2020 este documentul principal de planificare si programare elaborat la nivel regional, care va fi asumat de catre factorii de decizie din Regiunea Centru. Proiectul PDR 2014-2020 poate fi consultat pe website-urile gestionate de ADR Centru. In urma avizarii de catre Comitetul Regional de Planificare, proiectul PDR Centru va fi supus aprobarii CDR Centru.

Cele 10 capitole ale PDR Centru sunt:
• Capitolul 1 Introducere
• Capitolul 2 Analiza socioeconomica
• Capitolul 3 Analiza SWOT
• Capitolul 4 Strategia Regiunii Centru 2014-2020
• Capitolul 5 Estimarea financiara
• Capitolul 6 Indicatorii PDR Centru 2014-2020
• Capitolul 7 Sistemul de implementare a PDR Centru 2014-2020
• Capitolul 8 Monitorizarea PDR Centru 2014-2020
• Capitolul 9 Procesul partenerial
• Capitolul 10 Portofoliul de proiecte

Mai multe informații:www.adrcentru.ro