POC 2014 – 2020: Noi Ghiduri ale Solicitanților publicate în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (AM POSCCE), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, anunţă publicarea pentru consultare publică a următoarelor Ghiduri ale solicitanţilor, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate (2014–2020) – Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor:

• Ghidul solicitantului – Clustere de inovare (Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD). (DOC)
– Perioada de consultare: 30 octombrie – 20 noiembrie 2014 –
• Ghidul solicitantului – Întreprinderi nou înființate inovatoare (Acțiunea 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI) (DOC)
– Perioada de consultare: 30 octombrie – 15 noiembrie 2014 –

Ghidurile pot si consultate pe site-ul: AM POSCCE