POS DRU:150 milioane de euro pentru finanţarea ideilor de afaceri ale tinerilor

Ministerul Fondurilor Europene lansează în consultare publică iniţiativa „România Start-up”. Această iniţiativă va fi implementată prin lansarea a două cereri de propuneri de proiecte strategice în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).
„Inițiativa „România start-up” îşi propune să sprijine activitatea antreprenorială a tinerilor cu vârste de peste 16 ani printr-o schemă de finanţare în baza căreia vor fi iniţiate mai multe operaţiuni care au ca obiectiv dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi susţinerea iniţiativelor lor, în vederea stimulării începerii unei afaceri pe cont propriu. Alocăm aproximativ 150 milioane de euro pentru aceasta iniţiativă destinată finanţării ideilor de afaceri ale tinerilor, cei care reprezintă viitorul ţării noastre”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
În cadrul apelului „Firme de exercițiu pentru elevi” vor fi finanțate proiecte care urmăresc dezvoltarea acţiunilor inovatoare în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoala la viaţa activă. Grupul ţintă eligibil îl constituie elevii cu vârste cuprinse între 16 – 18 ani, înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ. În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, beneficiarii eligibili sunt unităţile de învăţământ secundar superior (nivelul ISCED 3). De asemenea, în cadrul acestui apel urmează să fie selectat un singur proiect pentru fiecare regiune a României, cu condiţia ca acesta să vizeze cel puţin un liceu din fiecare județ.
În acelaşi timp, în cadrul cererii de propuneri de proiecte „România Start-up” vor fi finanţate proiecte prin care vor fi subvenţionate planurile de afaceri ale persoanelor cu vârste de peste 18 ani în vederea creşterii sustenabile a ratei de ocupare. Solicitanţii eligibili sunt organizaţiile patronale reprezentative, cele care vor stabili criteriile de selecție a planurilor de afaceri și vor selecta beneficiarii de subvenții pentru implementarea acestora.

Sursa: www.fonduri-ue.ro