Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost trimis, oficial, Comisiei Europene

Programele Operaționale 2014-2020 ale MDRAP pentru dezvoltare regională și administrație publică, transmise Comisiei Europene.
Versiunile oficiale ale celor două programe operaționale pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autoritate de management în perioada 2014-2020 au fost transmise astăzi, 25 august, la Comisia Europeană. Este vorba de Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) și Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA).Programul Operațional Regional 2014-2020 are ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale. Obiectivul se va realiza prin sprijinirea proiectelor de dezvoltare a mediului de afaceri, de dezvoltare a infrastructurii din România și a serviciilor. În acest mod, se estimează că regiunile vor cunoaște o dezvoltare sustenabilă, vor putea să gestioneze eficient resursele, să valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Programul Operațional Regional 2014-2020 are o alocare de 6,7 miliarde de euro (inclusiv rezerva de performanță), reprezentând sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
”Aştept toate autorităţile locale să aibă deja documentaţiile făcute conform ghidului care este public în aşa fel încât imediat, de a doua zi de când primim aprobarea de la Comisie, să putem depune proiecte. Nu mai vrem ca, în acest exerciţiu financiar, să mai existe ani pierduţi. Pentru că am avut, din păcate, până în 2012, de exemplu, la noi, la POR, absorbţie de 656 de milioane în şase ani, deci o medie de 100 de milioane de euro pe an, şi, când am preluat, am ajuns la absorbţie de 1,2 miliarde de euro pe an. Ani pierduţi pentru dezvoltare. Acum avem toate condiţiile, toate procedurile simplificate, pentru ca imediat, în noiembrie, să poată să fie depuse proiecte.”, a precizat Liviu Dragnea.
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 își propune să consolideze capacitatea administrativă a autorităților și instituțiilor publice de a susține o economie modernă și competitivă. Sprijinul din partea Uniunii pentru program este de 553,19 milioane de euro din Fondul Social European.

Documente de programare: www.inforegio.ro