Sprijin pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară din partea Băncii Mondiale

Banca Mondială va acorda Autorităţii de Supraveghere Financiară, în baza unui memorandum, asistenţă tehnică pentru transformarea structurii instituţionale şi organizaţionale a autorităţii.

Obiectivul memorandumului este sprijinirea Autorității de Supraveghere Financiară în vederea optimizării arhitecturii organizaţionale în linie cu mecanismele potrivite pentru o autoritate de supraveghere financiară multi-sectorială integrată şi îmbunătăţirea cadrului de reglementare simultan cu întărirea mecanismului de supraveghere din cadrul autortăţii.
Conform memorandumului, o echipă de experţi ai Băncii Mondiale va evalua şi va oferi recomandări Autorității de Supraveghere Financiară pe mai multe paliere legate de structura organizaţională şi pentru optimizarea proceselor interne.
Un prim obiectiv este întărirea capacităţii instituţionale integrate şi întărirea funcţiei de supraveghere în cele trei sectoare, şi anume asigurări, piaţă de capital şi pensii private.

Mai multe detalii – sursa: www.mediafax.ro