Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei, in consultare pana pe 19 ianuarie 2015

Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei este documentul programatic pe termen lung prin care este conturata viziunea de dezvoltare a teritoriului national pentru orizontul de timp 2035 si sunt stabilite obiective de dezvoltare, masuri, actiuni si proiecte concrete la nivel teritorial.

Strategia este rezultatul principal al proiectului “Dezvoltarea de instrumente si modele de planificare strategica teritoriala pentru sprijinirea viitoarei perioade de programare post 2013”, derulat de MDRAP cu scopul de a imbunatati procesul de planificare teritoriala la nivel national prin realizarea de studii sectoriale, dezvoltarea cadrului de planificare, stabilirea unor mecanisme noi de planificare, monitorizare si implementare. Cu un buget de 3.140.847,08 lei, proiectul este confinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2007 – 2013.

Mai multe detalii: www.fonduri-structurale.ro