Arhive etichete: posdru

Lansare proiect: „COMPETENT ŞI OCUPAT PE PIAŢA MUNCII” POSDRU/168/6.1/S/146180

Baia Mare, Nr.2175 /20.10.2014
„Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare” anunță lansarea proiectului POSDRU/168/6.1/S/146180 „Competent şi ocupat pe piaţa muncii!”.

CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate

Formare grupe cursanţi şi demarare programe de formare profesională
PROIECT: “ CompEtent – dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate” – POSDRU /124 /4.2/S/130703

Ministerul Fondurilor Europene lansează în consultare publică documentele pentru un nou apel dedicat sprijinirii grupurilor vulnerabile

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), supune consultării publice Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de proiecte „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Instrucțiunea privind interpretarea bugetului detaliat, anexa a contractului de finanțare a fost publicată de către POSDRU din nou spre consultare!

AM POSDRU a publicat spre consultare instrucțiunea pentru aplicarea unitară de către AM/OI a prevederilor referitoare la modificările contractuale, precum și a modalitățiii de verificare și validare a cheltuielilor solicitate spre rambursare.

Universitatea TITU MAIORESCU lansează proiectul: “Dezvoltarea şi adaptarea programelor universitare la competenţele specifice pieţei muncii”

Universitatea TITU MAIORESCU din Bucureşti organizează Joi 03 iulie 2014, începând cu orele 12, la sediul din Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 187, Sector 4, sala 102, evenimentul de lansare a proiectului “Dezvoltarea şi adaptarea programelor universitare la competenţele specifice pieţei muncii ţinând cont de cerinţele standardelor CNCIS”,